ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΟΥ ΠΑΡΙΝΤΑ ΝΕΛΗ


Επωνυμία: ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΟΥ ΠΑΡΙΝΤΑ ΝΕΛΗ
Διακριτικός τίτλος:
Κατηγορία: ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 119
ΤΚ: 54635
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310209777
Φαξ: 2310209777
Κινητό: 6934509311
Υπεύθυνος: ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΟΥ ΝΕΛΗ
Email: nelibyzantiadou@gmail.com
Website:
Δραστηριότητα: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 17/11/2022

 

Το κέντρο Ψυχοθεραπείας, Εποπτείας και Εκπαίδευσης «Ενδελέχεια» ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο του 2006. Στόχος του κέντρου είναι η παροχή υπηρεσιών αναπτυξιακής, υποστηρικτικής και διευκολυντικής Συμβουλευτικής καθώς επίσης ατομικής και ομαδικής ψυχοθεραπείας.

Ειδικότερα προωθούνται υπηρεσίες, όπως η προσωπική ανάπτυξη, η αξιοποίηση και ενδυνάμωση προσωπικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών, η προσπάθεια για κατάκτηση μια επιθυμητής ποιότητας ζωής, η απόκτηση γνώσεων μέσω εναλλακτικών μοντέλων εκπαίδευσης και τέλος η ενασχόληση με δημιουργικές δραστηριότητες έκφρασης και επικοινωνίας.

Τέλος παρέχει ατομική ή ομαδική κλινική εποπτεία σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευση στο κλασσικό Ψυχόδραμα.

Το κέντρο «Ενδελέχεια» συνεργάζεται  με το London Center for Psychodrama, Individual and Group Psychotherapy.

Υπηρεσίες

1.       Ψυχοθεραπεία:

Η διάρκεια της ψυχοθεραπείας εξαρτάται τόσο από το τι ζητάς από αυτήν όσο και από το τι φέρνεις σε αυτήν. Με άλλα λόγια ποιο είναι το κυρίαρχο αίτημά σου, ποια είναι τα συμπτώματα και ποια τα θέματα, που επιθυμείς να διερευνήσεις, να λύσεις και να κλείσεις. Κάποιες φορές λίγες συνεδρίες είναι αρκετές να βοηθήσουν το άτομο αρκεί να γίνει μια πολύ εστιασμένη και συγκεκριμένη δουλεία. Σε αυτήν την περίπτωση ένα σύνολο 10-12 συνεδριών αποδεικνύεται βοηθητικό για το θεραπευόμενο και οδηγεί στην ικανοποίηση του αιτήματός του. Σε άλλες όμως περιπτώσεις το άτομο έρχεται για θεραπεία κουβαλώντας μέσα του ζητήματα ιδιαιτέρως πολύπλοκα και με βαθιές ρίζες οπότε ένα τέτοιο θεραπευτικό σχήμα δεν κρίνεται κατάλληλο καθώς δεν μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη ούτε να οδηγήσει σε επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό που είναι σημαντικό, είναι να εδραιωθεί μια σχέση εμπιστοσύνης με το θεραπευτή, να συζητηθεί και να αποφασιστεί από κοινού η διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας.

 

2.       Συμβουλευτική:

Η Συμβουλευτική είναι μια δυαδική σχέση στο πλαίσιο της οποίας ο μεν σύμβουλος χρησιμοποιεί τις γνώσεις και ικανότητες του για να βοηθήσει τον συμβουλευόμενο, ο δε συμβουλευόμενος αποκτά δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων αντιμετώπισης δυσκολιών τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Στη Συμβουλευτική ουσιαστικό ρόλο έχει το στοιχείο της μάθησης, καθώς ο συμβουλευόμενος, ουσιαστικά, μαθαίνει τόσο αυτά που τον απασχολούν, όσο και αυτά, ανάμεσα από τα οποία μπορεί να επιλέξει. Σύμφωνα με το Rogers, που θεωρείται, από πλήθος επιστημόνων, ως ο πατέρας της Συμβουλευτικής, η Συμβουλευτική συνίσταται σε μια σειρά άμεσων επαφών με το άτομο, οι οποίες αποσκοπούν στο να του προσφέρουν βοήθεια με στόχο την αλλαγή των στάσεων και της συμπεριφοράς του.

3.       Υποστήριξη για λήψη αποφάσεων:

Η λήψη αποφάσεων είναι μια διαδικασία επιλογής ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες εναλλακτικές, που διαφέρουν μεταξύ τους, και που έχει σαν στόχο την επίλυση ενός διλήμματος ή προβλήματος. Κάθε ένας διαθέτει τις δικές του στρατηγικές και τις δικές του τεχνικές που εφαρμόζει στη λήψη μιας απόφασης. Αυτό που είναι, όμως, κατά κανόνα κοινό στοιχείο είναι η κατάσταση αβεβαιότητας και ο μικρότερος ή μεγαλύτερος βαθμός άγχους, που εμφανίζει. Ο σύμβουλος, επιχειρώντας να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, οφείλει αρχικά να προσδιορίσει το είδος της απόφασης, καθώς επίσης να αξιολογήσει τις ικανότητες του ατόμου να λαμβάνει αποφάσεις. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται είναι η απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο από τον ενδιαφερόμενο και πάντα σύμφωνα με τις υποκειμενικές αντιλήψεις. Η διαδικασία ενίσχυσης λήψης αποφάσεων περιλαμβάνει ατομικές συνεδρίες με το σύμβουλο, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τον τελευταίο στην πρώτη συνάντηση.

 

4.       Ομάδες γονέων:

Η συμμετοχή σε μια ομάδα γονέων προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να επικοινωνήσει με άλλους γονείς, να ανταλλάξει απόψεις, να μοιραστεί προβληματισμούς, να θέσει ερωτήματα σε ειδικούς και ασφαλώς να έρθει σε επαφή με δικά του κομμάτια, τα οποία οφείλει να διερευνήσει περισσότερο προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερος στο ρόλο του γονιού. Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί, είναι πως καμία ομάδα γονέων δε δύναται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα των γονέων ή έτοιμες συνταγές επιτυχίας, οι οποίες θα τους προσφέρουν τις λύσεις στις δυσκολίες που συναντούν στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους.

 

5.       Ομάδες αυτογνωσίας:

Η συμμετοχή σε μια ομάδα αυτογνωσίας προσφέρει στο άτομο που συμμετέχει διαρκείς ευκαιρίες εσωτερικής αναζήτησης και διερεύνησης με απώτερο στόχο την αλλαγή ανεπιθύμητων συμπεριφορών, τη διόρθωση δυσλειτουργικών αντιλήψεων και την πρόσβαση σε μια ποιότητα ζωής, έτσι όπως την ορίζει ξεχωριστά κάθε συμμετέχων. Το θεραπευτικό μοντέλο που εφαρμόζεται στις ομάδες αυτογνωσίας, είναι το κλασσικό Ψυχόδραμα. Η διάρκεια μια θεραπευτικής συνεδρίας είναι 2,5 ώρες και η συχνότητα εβδομαδιαία.

 

6.       Κλινική εποπτεία:

Κάθε επαγγελματίας ψυχικής υγείας, είτε βρίσκεται στα πρώτα του βήματα είτε είναι έμπειρος, χρειάζεται εποπτεία προκειμένου να εξελίσσεται ως επαγγελματίας και να είναι υπεύθυνος ως προς την ασφάλεια των περιστατικών του. Η εποπτεία που παρέχει το κέντρο «Ενδελέχεια», είναι με χρήση δημιουργικών μεθόδων (Creative Supervision) και παρέχεται τόσο ατομικά όσο και ομαδικά

 

7.       Εκπαίδευση στο κλασσικό Ψυχόδραμα:

Το κέντρο «Ενδελέχεια» προσφέρει μονοετή και τετραετή εκπαίδευση στο κλασσικό Ψυχόδραμα σε άμεση συνεργασία με το London Center for Psychodrama, Individual and Group Psychotherapy. Η εκπαίδευση απευθύνεται τόσο σε φοιτητές / επαγγελματίες ψυχικής υγείας όσο και σε οποιονδήποτε μπορεί να το εφαρμόσει ως εργαλείο στο επαγγελματικό του περιβάλλον (π.χ. εκπαιδευτικοί, λογοθεραπευτές, ηθοποιοί, ειδικοί παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί, παιδαγωγοί)

 

8.       Βιωματικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης:

Διήμερα σεμινάρια με ένα ορισμένο εξ αρχής θέμα και μια ομάδα ατόμων με ή χωρίς εμπειρία από προσωπική θεραπεία. Η ομάδα συναντιέται και διερευνά μέσω του κλασσικού Ψυχοδράματος, προσωπικά θέματα όπως άγχος, αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη, σχέσεις με το άλλο φύλο, σχέσεις με γονείς, κ.α

 

9.       Εναλλακτικές διακοπές:

Τριήμερα ή πενθήμερα σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης με μια ομάδα ατόμων. Τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιούνται εκτός Θεσσαλονίκης (π.χ Άθυτος Χαλκιδικής, Πετροκέρασα, Ελατοχώρι Πιερίας, Παλιός Παντελεήμων Πιερίας) με μια κλειστή ομάδα 5-8 ατόμων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα για να στείλετε απευθείας ένα μήνυμα στο Μέλος του BusinessClub.gr στου οποίου τη σελίδα βρίσκεστε αυτή τη στιγμή.

logo

To BusinessClub χρησιμοποιεί cookies για την σωστή λειτουργία του ιστότοπου και την βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας.
Αν πατήσετε Αποδοχή όλων επιλέγετε όλα τα cookies του ιστότοπου.
Αν πατήσετε Απόρριψη όλων απορρίπτετε όλα τα cookies πλην των απαραίτητων.
Ή μπορείτε να επιλέξετε κάποια απο τις επιλογές παρακάτω και να πατήσετε Αποδοχή επιλογών.
Για να μάθετε περισσότερα πατήστε για Περισσότερες Πληροφορίες

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή σας όταν την επισκέπτεστε.
Με τον τρόπο αυτό, η ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να τις εισάγετε κάθε φορά που την επισκέπτεστε.

Είδη cookies του BusinessClub.gr:

Απολύτως απαραίτητα cookies και cookies λειτουργικότητας

Τα απολύτως απαραίτητα cookies επιτρέπουν την περιήγηση στον ιστότοπο για την χρήση λειτουργιών του και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους διαφήμισης ή ταυτοποίησης. Ο λόγος χρήσης τους είναι για να θυμόμαστε πληροφορίες που έχετε εισάγει σε φόρμες ή για να αναγνωρίσουμε την είσοδό σας στην ιστοσελίδα. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφαλή περιήγηση και λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας. Η αποδοχή αυτών των cookies είναι απολύτως απαραίτητη για την χρήση της ιστοσελίδας και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Τα cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ή για να θυμόμαστε ρυθμίσεις σχετικές με την επίσκεψή σας, όπως για το αν έχετε κάνει logged in στην ιστοσελίδα μας ή αν έχετε επισκεφθεί ξανά την ιστοσελίδα από αυτήν την συσκευή.

Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς, όπως σελίδες που επισκεφθήκατε κι αν υπήρξε οποιοδήποτε σφάλμα στην περιήγησή σας. Τα cookies αυτά δεν συλλέγουν προσωποποιημένες πληροφορίες και χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας και της αποδοτικότητάς της.

Cookies Στόχευσης/ Διαφήμισης

Τα cookies αυτά προέρχονται από τρίτους service providers και αφορούν λειτουργικότητες (ή λειτουργίες), όπως like και share buttons. Τα cookies αυτά συνδέουν το site μας με social media, όπως facebook, LinkedIn κ.α., τα οποία μπορεί να συλλέξουν πληροφορίες για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και να σας παρουσιάσουν στοχευμένες διαφημιστικές ενέργειες. Τέλος, τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της καμπάνιας ή προσφοράς και τον καθορισμό των ηλεκτρονικών καναλιών marketing και συνεργατών που σας προώθησαν στο site μας.

Απόρρητο