Υπηρεσία Easy Fax

Πώς λειτουργεί;

Χωρίς να χρειαστείτε πρόσθετο εξοπλισμό, ενεργοποιώντας την υπηρεσία Easy Fax του ePhone, θα μπορούν να σας στέλνουν fax στον ePhone αριθμό σας. Τα fax αυτά, αντί να εκτυπωθούν σε κάποια μηχανή fax, θα στέλνονται στο email σας. Έτσι θα μπορείτε να έχετε από παντού πρόσβαση στα fax σας και να εκτυπώνετε τελικά μόνο αυτά που θέλετε, ενώ όλα τα fax σας θα μπορείτε να τα αποθηκεύετε ηλεκτρονικά, εξοικονομώντας χαρτί και χώρο.

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω την υπηρεσία;

Αφού δημιουργήσετε λογαριασμό ePhone, στέλνετε email στο support@ephone.gr , ζητώντας να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Fax2Email αναφέροντας το email αποστολής των fax. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, το τμήμα υποστήριξης πελατών του ePhone θα σας αποστείλει το νέο σας αριθμό Fax.

Διαδικασία Ταυτοποίησης

Για την ταυτοποίηση των στοιχείων σας, και την έκδοση νέου τηλεφωνικού αριθμού fax από το ePhone θα πρέπει να αποστείλετε με fax στο 212 000 5599 ή με email στο support@ephone.gr τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα. Με τη λήψη των εγγράφων και την ταυτοποίηση των στοιχείων, σας δίνεται ο νέος ePhone αριθμός σας.

Για Ιδιώτες

Η ταυτοποίηση στοιχείων ως απλός ιδιώτης απαιτεί την αποστολή αντιγράφου του Α.Δ.Τ. ή του Διαβατηρίου.

Για επιχειρήσεις

Η ταυτοποίηση στοιχείων ως επιχείρηση απαιτεί να προσκομίσετε τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα, ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρίας σας.

Νομική μορφή Απαιτούμενα Νομιμοποιητικά Έγγραφα
ΑΕ 1. ΦΕΚ εκπροσώπησης.
2. Καταστατικό ή τροποποίηση αυτού, από όπου θα προκύπτει η τρέχουσα νόμιμη εκπροσώπησης της εταιρίας.
3. Έναρξη επιχείρησης στην εφορία.
ΕΠΕ 1. ΦΕΚ εκπροσώπησης.
2. Καταστατικό ή τροποποίηση αυτού, από όπου θα προκύπτει η τρέχουσα νόμιμη εκπροσώπησης της εταιρίας.
3. Έναρξη επιχείρησης στην εφορία.
ΟΕ ή ΕΕ 1. ΦΕΚ εκπροσώπησης.
2. Καταστατικό ή τροποποίηση αυτού, από όπου θα προκύπτει η τρέχουσα νόμιμη εκπροσώπησης της εταιρίας.
3. Έναρξη επιχείρησης στην εφορία.
Ατομική Επιχείρηση 1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η ατομική επιχείρηση είναι στο όνομά του και την εκπροσωπεί.
2. Έναρξη επιχείρησης στην εφορία.
Κοινοπραξία Συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας (Καταστατικό) ή τροποποίηση αυτού, από όπου θα προκύπτει η τρέχουσα νόμιμη εκπροσώπησης του Συλλόγου.
Σύλλογοι Συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας (Καταστατικό) ή τροποποίηση αυτού, από όπου θα προκύπτει η τρέχουσα νόμιμη εκπροσώπησης του Συλλόγου.
Περιπτώσεις εταιριών στο εξωτερικό Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του αλλοδαπού νομικού προσώπου, μεταφρασμένα στα ελληνικά από έλληνα δικηγόρο ή Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας ή Πρεσβεία Ελλάδας.